https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/427085_281023041962933_382193675_n.jpg?oh=6d289371ded927d40cb7d1a8d7663776&oe=5A2C0305

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

圖像裡可能有一或多人

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

圖像裡可能有1 人

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

圖像裡可能有3 個人

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

圖像裡可能有一或多人

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/643885_502032043208821_2134324110_n.jpg?oh=68aa520e8b63f70f263b6f0e02606e06&oe=5A2D355A

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

820-154846  

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

圖像裡可能有戶外

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

沒有自動替代文字。

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

10年前超火的韓劇盤點,宋慧喬韓佳人嫩得可以掐出水!

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

20525410_1687240097974981_1824251953786818945_n

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

biwa5hal-img600x450-1489474319nd0ngz32036

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

momokuma700-img600x600-1501223265wyzjcz24972

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

https://scontent-tpe1-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/e35/20838951_340955059664154_2661811200081264640_n.jpg

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

booko5555-img600x400-14961023476offwu8232

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

20170819-142055  

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

kevins855-img450x600-1390722646ze9x2h97519

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

11  

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

MANDARINA_DUCK

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

SAM_5661

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

20170818-155502

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

20170818-142459

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/20840969_763044157213460_2424045495707593327_n.jpg?oh=65e9b2b0f3565ba6c6b9d700e672c7a9&oe=5A378927

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

盤點幾位"不嫁豪門,自己就是豪門"的韓國女星!

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()


CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

http://wx2.sinaimg.cn/large/abfa8c7egy1fi2xnr1ni8j20u011iter.jpg

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

20170817-144025

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

IMG_9431

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

image_4039403501502697776673

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

image_7984391071502785844932

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

18

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

IMG_8258

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

IMG_7392

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

https://scontent-tpe1-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/e35/20837352_266053747243768_4130449922346450944_n.jpg

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

https://scontent-tpe1-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/e35/20837289_411309335938219_277882133488336896_n.jpg

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

圖像裡可能有1 人、站立和戶外

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

韓劇《第二個二十歲》小測驗

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

20170816-153953

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/11760256_860127830690833_7569081651268590238_n.png?oh=5f479155ba6670e48a5a432d276d375c&oe=5A2D20E1

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

https://scontent-tpe1-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/e35/20759771_692155430984576_6985183889358585856_n.jpg

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

130319_5147e3f774d4d

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

162048

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

1515

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

DSC02160

CJWFC 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

找更多相關文章與討論